Smarty Minify

Smarty Minify

від Адмін 0 Коментарі 409

Smarty Minify (стиснення і упаковка js, css і less)

Даний модуль дозволяє стискати і об'єднує css, js, less файли і коди з можливістю стиснення через gzip і подальшим кешуванням.

Як використовувати:

У файлі шаблону де ми виводимо js і css (зазвичай index.tpl) необхідно розмістити коди:

{stylesheet minify=false} для виведення css (зазвичай перед </head>)
...........
{javascript combine=false} для виведення js (зазвичай перед </body>)

дані теги можуть приймати параметри (якщо вони не вказані то візьмуться глобальні з налаштувань в config / config.php):

  • combine=true - пакувати все в один файл / false - не пакувати
  • minify=true - стиснути код / false - не стискать
  • id - ідентифікатор. Вивести з черги js або css із зазначеним ід

Данные коды служат для вывода наших скриптов и стилей.
 
Далі як додавати js і css:
 
Додавати їх можна з яких завгодно tpl. Варіанти додавання:
 
CSS:
Реєстрація відразу декількох файлів

{css id="libs" include=[
"design/{$settings->theme}/css/bootstrap.css",
"design/{$settings->theme}/css/animate.css",
"design/{$settings->theme}/css/style.css"
]}{/css}

реєстрація 1 файлу:

{css id="theme" include="design/{$settings->theme}/css/theme.css"}{/css}

реєстрація 1 файлу і довільного коду:

{css id="mycode" include="design/{$settings->theme}/css/mycode.css" render=true}
.my_class {
color: red
}
{/css}

прибрати код з реєстрації:

{unset_css id="mycode"}

дані функції приймають параметри:

  • id* - служить для ідентифікації (обов'язковий параметр)

  • include - рядок або масив рядків для додавання в чергу

  • priority - пріоритет виведення. За замовчуванням дорівнює 10 (якщо не вказувати файли будуть стає один за одним відповідно до виклику функцій) Чим більше пріоритет тим він швидше буде на виводі

  • less - якщо установленно true то даного ресурсу буде застосований синтаксис less і перекодований в css. а замовчуванням: false)

  • render - якщо цей параметр встановлено в true то код на чергу не стане, а буде виведений прямо в місці виклику функції. Параметри minify і combine бурут глобальні.

  • minify - якщо цей параметр встановлено в true то до даного ресурсу буде застосовуватися стиснення. Якщо false - то файли належать даному id не будуть стискатися. а замовчуванням: значення config.php)

  • combine - якщо цей параметр встановлено в true то до даного ресурсу буде застосовуватися упаковка в один файл. Якщо false - то файли належать даному id не будуть паковатся в один файл. а замовчуванням: значення config.php)

JavaScripts:
Реєстрація відразу декількох js-файлів:

{js id="libs" priority=99 include=[
"design/{$settings->theme}/js/jquery-2.1.1.min.js",
"design/{$settings->theme}/js/bootstrap.min.js"
]}{/js}

Видалення з черги:

{unset_js id="mycode"}
6

Поки немає коментарів

Поки немає коментарів


Viber

Whatsapp

Telegram

Messenger

Зв'язатися з нами
Закрити